Logo

Om Kopparloftet

Vi är ett företag från Dalarna som utvecklar fastigheter för fritidsboende i Stöten, permanentboende i Falun-Borlänge och samhällsfastigheter i primärt Falun-Borlänge. Kopparloftet är sprunget ur två bondesläkters gemensamma syn på kvalitet, hållbarhet och långsiktighet. Vi satsar på Stöten över lång tid och de resultat vi åstadkommer på kort och lång sikt återinvesteras på plats. Systerföretaget Liljefjäll har investerat i Stötens utbyggnad sedan 1999 med fokus på ski-in ski-out, en hållbar destination och fantastiska naturupplevelser.